ประวัติความเป็นมา

26 ธันวาคม 2548                           

จัดตั้งบริษัท

บริษัทได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งในนามแอดว้านซด์คอนเซ็ปท์เพลตติ้งจำกัด โดยทีมงานชาวสิงคโปร์และมาเลเซียที่มีประสบการณ์ในการให้บริการชุบเคลือบสีชิ้นส่วนฮาร์ดดิสค์ในช่วงที่สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการผลิตฮาร์ดดิสค์ ด้วยความเชี่ยวชาญ การเน้นคุณภาพ การปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องทำให้ทีมงานนี้เป็นที่รู้จักในนาม เอซีพี ในวงการชุบเคลือบสีฮาร์ดดิสค์ เมื่ออุตสาหกรรมฮาร์ดดิสค์ย้ายฐานจากสิงคโปร์ไปที่มาเลเซีย ทีมเอซีพีก็ตามเข้าไปตั้งโรงงานที่ยะโฮ ต่อมาธุรกิจฮาร์ดดิสค์ย้ายฐานไปที่จีนและไทย ทีมเอซีพีจึงตัดสินใจตั้งโรงงานในประเทศไทยด้วย โดยเห็นว่าประเทศไทยมีความมุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสค์ 

15 มกราคม 2551                         

ได้รับใบรับรอง ISO

Ukas Management Systems (UKAS) ออกใบรับรอง ISO9001:2015 ให้ บริษัท แอดว้านซด์คอนเซ็ปท์เพลตติ้ง จำกัด (ชื่อเดิม) สำหรับขบวนการปรับแต่งผิวชิ้นงาน


ISO 9001:2015 Cert

31 กรกฏาคม 2551                         

ได้รับบัตรส่งเสริม BOI

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ออกบัตรส่งเสริมการลงทุนให้กับบริษัท แอดว้านซด์คอนเซ็ปท์เพลตติ้ง จำกัด (ชื่อเดิม) สำหรับบริการการปรับแต่งผิวชิ้นงานโลหะ

กันยายน 2556
                          

เริ่มให้บริการพ่นสีฝุ่นและสีน้ำ (Powder and Wet-Paint Coatings)

เริ่มนำเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับงานพ่นสีฝุ่นและสีน้ำเข้ามาติดตั้งให้บริการ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ให้บริการปรับแต่งผิวชื้นงานโลหะครบวงจร

1 กุมภาพันธ์ 2564                         

เปลี่ยนชื่อบริษัท

เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น โพรเซอร์เทค เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และธุรกิจในปัจจุบัน

ข้อมูลพื้นฐาน

40

ทุนจดทะเบียนที่ได้รับการชำระแล้ว

(ล้านบาท)

45

จำนวนพนักงาน

(รวมพนักงานจากผู้ให้บริการจัดส่งคนงาน)

3200

พื้นที่โรงงานรวม

(ตรม) 

ที่อยู่

101/62/13 นวนคร 5/4,
คลองหนึ่ง, คลองหลวง,
ปทุมธานี 12120

ช่องทางติดต่อ


โทร: +668 0212 8169